Metalizácia

Pokovovanie / šopovanie je žiarový nástrek roztaveného kovu na otryskaný povrch pomocou špeciálnej pištole.

Metalizáciou je zaručená dlhodobá ochrana povrchov voči chemickým a poveternostným vplyvom. Metalizáciou dokážeme aplikovať všetky ľahké kovy vo forme drôtu: z antikorózneho hľadiska sú to hlavne: zinok, hliník, zinacor 850 z hľadiska funkčných a mechanických zaťažení oceľ, nikel, nerez a v neposlednom rade z dekoratívneho hľadiska –meď, mosadz, bronz

  • antikorózne – ochrana nadrozmerných oceľových konštrukciíí – mosty, stožiare, nádrže, hradidlá
  • funkčné a mechanické – hriadele, poloosy, ozubené kolesá
  • dekoratívne – kovové časti historických objektov, zábradlia, brány, ploty, stĺpy verejného osvetlenia.

Comments are closed.