O spoločnosti

Firma Steel Color bola založená v roku 1997. Od začiatku svojej činnosti sme sa sústredili na činnosť súvisiacu s technikami povrchových úprav – od dôkladného čistenia a zdrsnenia podkladu až po aplikáciu špeciálnych, certifikovaných náterových látok. Ďalej vykonávame antikoróznu ochranu oceľových konštrukcií, potrubí a výrobných zariadení pomocou žiarového nástreku tenkej kovovej vrstvy – metalizáciou (zinok, hliník, zinacor 850). Od roku roku 1998 sme rozsah našich činností rozšírili o výškové práce, ktorými zabezpečujeme nátery telekomunikačných zariadení/ anténne stožiare/, vysokonapäťových stožiarov v celej EU, čistenie budov, fasád a rôzne ďalšie ťažko dostupné montážne práce.

Postupným rozvojom našej firmy a vzhľadom na neustále sa zvyšujúce environmentálne nároky sme v roku 1999 zriadili vlastné priestory s rozlohou 1600 m2 v ktorých dokážeme zabezpečiť potrebnú kvalitu vykonávaných povrchových úprav a dodržiavanie dodacích termínov nezávisle od klimatických podmienok.

Dostatok skladových priestorov 4000 m2 export, 2500 m2 import a vyspelá manipulačná technika nám pomáhajú zabezpečovať plynulú prevádzku.

Postupným rozvojom a snahou o zvýšenie kapacít sme v roku 2016 naše priestory rozšírili o ďalších 1600m2. Súčasné kapacitné možnosti nám dovoľujú spracovávať 80 až 160 t pozinkovaných oceľových profilov za týždeň (v závislosti od veľkosti profilu, počtu náterov, času schnutia a ochrany dotykových plôch, atď.).

V prípade potreby alebo ohrozenia konečného termínu sme schopný zabezpečiť 24 hodinovú prevádzku vrátene prác cez víkend. Všetky práce sú vykonávané kvalifikovanými pracovníkmi s dlhoročnými skúsenosťami.

Naši zamestnanci sa pravidelne zúčastňujú školení, organizovaných v spolupráci s výrobcami a obchodníkmi z oblasti povrchových úprav, školení BOZP a ďalších potrebných školení.

Kvalita je neustále kontrolovaná , od dodania materiálu cez prípravu povrchu, aplikáciu náterov a nástrekov, pri dodržiavaní doby schnutia až po konečné balenie. Najvyššia kvalita je dosahovaná aj vďaka najmodernejším meracím prístrojom / optické a digitálne /.Všetko naše úsilie pri dodržiavaní kvality bola v roku 2006 ocenené vydaním certifikátu ISO 9001 : 2001.

Samozrejmosťou pri zaručení kvality je prísne dodržiavanie platných slovenských (STN) a európskych (ISO) noriem.

Veríme, že sa o kvalite nami ponúkaných služieb presvedčíte aj Vy a ďalej dúfame, že sa stanete jedným z našich verných a spokojných zákazníkov

 

Comments are closed.